Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: CreativeArt

Ulica a číslo: Košická 1798/6

Mesto a PSČ:  060 01 Kežmarok

Štát: Slovensko

Adresa prevádzky:

Slavkovská 19

Kežmarok

Tel: 0911197174

0910442095

Mail: info@creative-art.sk

 
    Creative-Art.sk spracúva Vaše osobné informácie iba za účelom uvedeným v tomto formulári (kontakt, príprava ponuky, odpovede na otázky). Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím stranám/osobám. Údaje poskytnuté v tomto formulári sú chránené počas prenosu šifrovaným spojením. Pre viac info navštívte Podmienky ochrany súkromia a osobných údajov
 

Adresa našej prevádzky